Uredba Komisije (ES) št. 452/2009 z dne 29. maja 2009 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1898/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti