Pisno vprašanje E-2803/09 vlaga Luca Romagnoli (NI) za Komisijo. Podatki o uporabi sredstev iz programa INTELIGENTNA ENERGIJA – EVROPA v občini Trani