Întrebare scrisă P-5881/10 Regina Bastos (PPE) adresată Comisiei. Platforme electronice pentru e-licitaţie