Zadeva T-9/07: Tožba, vložena 9. januarja 2007 — Grupo Promer Mon-Graphic proti UUNT — PepsiCo (Designs)