Pisno vprašanje E-4110/07 vlaga Robert Kilroy-Silk (NI) za Komisijo. Referendum kot sredstvo za demokratično posvetovanje o prihodnosti Evropske unije