Pisno vprašanje E-3512/10 vlaga Ingeborg Gräßle (PPE) za Komisijo. Računovodstvo Komisije