Mål C-406/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 21 oktober 2009 — Realchemie Nederland BV mot Bayer CropScience AG