Zadeva T-351/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. februarja 2008 – Provincia di Imperia proti Komisiji ( Evropski socialni sklad – Finančna pomoč Skupnosti na področju inovativnih ukrepov iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1784/1999 – Poziv za oddajo predlogov – Zavrnitev predloga )