Pisno vprašanje E-0774/09 vlaga Jim Higgins (PPE-DE) za Komisijo. Elektronski zapisovalniki podatkov o dogodkih v cestnih vozilih