Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4585 — BMW INTEC/DEKRA Südleasing SERVICES) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP.