Pisno vprašanje P-3368/07 vlaga Bart Staes (Verts/ALE) za Komisijo. Ogrožena vrsta beloglavih jastrebov