Pisno vprašanje P-5000/09 vlaga Esther De Lange (PPE) za Komisijo. Evropski program sadja v šolah