Uredba Komisije (ES) št. 841/2007 z dne 17. julija 2007 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi