Pisno vprašanje P-1417/07 vlaga Andreas Mölzer (ITS) za Komisijo. Sredstva Evropske unije za slovensko brošuro o Koroški, v kateri so le slovenska krajevna imena