Uredba Sveta (EGS) št. 1660/77 z dne 18. julija 1977 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu o sodelovanju in Začasnem sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Sirsko arabsko republiko