Pisno vprašanje E-2167/08 vlaga Jim Higgins (PPE-DE) za Komisijo. Financiranje infrastruktur na Irskem