Sporočilo Kraljevine Švedske v skladu s členom 11 Protokola o razlagi Konvencije z dne 27. septembra 1968 s strani Sodišča o pristojnosti in izvrševanju sodb v civilnih in trgovinskih zadevah