Pisno vprašanje E-2225/10 vlaga Franz Obermayr (NI) za Komisijo. Armenski genocid in njegov vpliv na odnose med EU in Turčijo