Pisno vprašanje E-1003/07 vlaga Paul van Buitenen (Verts/ALE) za Komisijo. Težave v zvezi z OLAF: pomanjkanje revizorskega znanja ter forenzičnega strokovnega znanja in izkušenj v OLAF