Pisno vprašanje E-3716/08 vlaga Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) za Komisijo. Zagotavljanje finančnih sredstev s strani Komisije