Predlog sklep Sveta in Komisije o podpisu in začasni uporabi v imenu Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropskima skupnostima na eni in Švicarsko konfederacijo na drugi strani