2014/809/EU: Sklep št. 3/2014 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 23. oktobra 2014 o ponovnem imenovanju direktorja Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (SKP)