Lieta C-570/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūlijā iesniedza High Court (Īrija) — Irish Ferries Ltd/National Transport Authority