Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 855/2014 z dne 4. avgusta 2014 o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Robiola di Roccaverano (ZOP))