Pisno vprašanje E-6145/09 vlaga Daniël van der Stoep (NI) za Komisijo. Poročilo o stroških Evropske komisije