Pisno vprašanje P-3530/08 vlaga Claudio Fava (PSE) za Komisijo. Nezgoda v slovenski jedrski elektrarni Krško