2008/793/ES: Odločba Komisije z dne 1. oktobra 2008 o upravičenosti izdatkov, ki so jih imele nekatere države članice leta 2008 pri zbiranju in upravljanju podatkov, potrebnih za vodenje skupne ribiške politike (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 4013)