Sag C-217/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 20. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene