Ujednání ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Argentinskou republikou o obchodu se skopovým a jehněčím masem