Pisno vprašanje E-5115/07 vlaga Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) za Komisijo. Mogoče kršitve v zvezi s sporazumi o ribolovu navadnega tuna na Malti