Sporočilo Komisije v skladu s členom 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 – Sprememba, ki jo je uvedla Italija, glede obveznosti javne službe za zračne prevoze na progah Alghero–Rim, Alghero–Milano, Cagliari–Rim, Cagliari–Milano, Olbia–Rim in Olbia–Milano (Besedilo velja za EGP)