Uredba Sveta (EGS) št. 901/75 z dne 18. marca 1975 o sklenitvi Dopolnilnega protokola k Dodatnemu sporazumu o veljavnosti Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo za Kneževino Lihtenštajn