Sklep št. 4/2016 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 30. septembra 2016 o imenovanju člana izvršnega odbora Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (SKP) [2016/1820]