Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije, sporazuma z Združenimi državami Amerike o dodelitvi deleža tarifne kvote, določene v Uredbi (ES) št. 617/2009 z dne 13. julija 2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa, Združenim državam Amerike