Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, kas paredzēta 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam