Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl tarifinės kvotos, nustatytos 2009 m. liepos 13 d. Reglamentu (EB) Nr. 617/2009, kuriuo leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės galvijienos autonominę importo tarifų kvotą, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms pasirašymo Europos Sąjungos vardu