Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel kokkuleppe allkirjastamist Ameerika Ühendriikidega 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) ettenähtud tariifikvoodi osa eraldamise kohta Ameerika Ühendriikidele