Cauza C-258/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 15 ianuarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – E.B./Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA [Trimitere preliminară – Politică socială – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Articolul 2 – Tentativă de ultraj contra bunelor moravuri săvârșită de un funcționar asupra unor minori de sex masculin – Sancțiune disciplinară adoptată în cursul anului 1975 – Pensionare anticipată cu diminuarea concomitentă a pensiei – Discriminare pe motive de orientare sexuală – Efecte ale aplicării Directivei 2000/78/CE asupra sancțiunii disciplinare – Modalități de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă plătite]