Asia C-258/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.1.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – E.B. v. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — 2 artikla — Virkamies syyllistyy alaikäisiin poikiin kohdistuvan haureuden yritykseen — Vuonna 1975 määrätty kurinpitoseuraamus — Ennenaikaiselle eläkkeelle siirto, johon liittyy eläkkeen määrän alentaminen — Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä — Direktiivin 2000/78 soveltamisen vaikutukset kurinpitoseuraamukseen — Maksettavan vanhuuseläkkeen laskentatapa)