Publications Office of the EU
Pravo EU

EU Law in Force

Hiter dostop do prava EU

EUR-Lex

Dostop do Uradnega lista Evropske unije, zakonodaje in sodne prakse EU, nacionalnih ukrepov za prenos ter drugih pravnih dokumentov in informacij

Viri s področja prava EU

Summaries of EU legislation

Easy-to-read summaries of EU legal acts

Official Journal of the EU

All the editions of the Official Journal of the EU

National transposition measures

EU directives transposed into national law