Študenti a učitelia

Informácie o štipendiách, mobilite a študijných výmenných programoch pre učiteľov a študentov všetkých stupňov. V tejto časti nájdete aj študijné materiály pre školy a univerzity, ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia a propagáciu tzv. európskej myšlienky.

Navštíviť môžete aj náš Kútik na vzdelávanie o Európskej únii: https://europa.eu/learning-corner/home_sk

Podrobnosti ukončeného vyhľadávania