everyday_benefits from EU

EÚ v každodennom živote

Byť občanom EÚ prináša aj malé, každodenné výhody, ktoré zjednodušujú bežné činnosti. Patrí medzi ne cestovanie v Európe bez hraničných kontrol, telefonovanie zo zahraničia bez roamingových poplatkov alebo právo na náhradu za zrušené lety.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.