EU treaties - Publikácie EÚ

image eu-treaties

content

image for Treaties page: Robert Schuman and colleagues signing contract on 9.5.1950

test and description eu-treaties

Zmluvy

Výber publikácií, ktoré čitateľa prevedú najdôležitejšími míľnikmi Európskej únie - od prejavu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana dňa 9. mája 1950 až po najnovšie znenia zmlúv o EÚ.

For all details about European Treaties over the course of time, consult the dedicated pages on the EUR-Lex website.

widget EU treaties

content