sign_treaty

Zmluvy

Výber publikácií, ktoré čitateľa prevedú najdôležitejšími míľnikmi Európskej únie - od prejavu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana dňa 9. mája 1950 až po najnovšie znenia zmlúv o EÚ.

For all details about European Treaties over the course of time, consult the dedicated pages on the EUR-Lex website.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.