Brexit image

Brexit

Rozhodnutie britských voličov vystúpiť z Európskej únie v referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016, nastolilo otázku, aké budú vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou v budúcnosti. Aké sú perspektívy týchto vzťahov a súvisiace výzvy?

V súčasnosti je už naliehavo potrebné, aby sa podniky v EÚ začali pripravovať na vystúpenie Spojeného kráľovstva, ak tak dosiaľ neurobili.

Užitočné usmernenia pre majiteľov podnikov:http://ec.europa.eu/brexit-traders.

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sk