a school of fish

Námorné záležitosti a rybárstvo

Cieľom generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo je rozvoj potenciálu európskeho námorného hospodárstva, zabezpečenie udržateľného rybárstva, stabilných dodávok morských produktov, ochrana morí a rozvoj prosperujúcich pobrežných komunít nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.

Zahŕňa to podporu integrovaného prístupu ku všetkým námorným politikám s cieľom podporiť modré hospodárstvo, ako aj rozvoj a implementáciu spoločnej rybárskej politiky, ktorá je základným kameňom našej činnosti zameranej na trvalo udržateľné využitie morských zdrojov.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.