This page shows the 10 priorities like cogs

Desať priorít pre Európu

Európska únia stojí pred bezprecedentnými výzvami, akými sú vysoká nezamestnanosť, pomalé tempo hospodárskeho rastu, hospodárske neistoty a obrovský nedostatok investícií, ako aj migračné tlaky, environmentálne a bezpečnostné výzvy a nestabilná situácia v susediacich krajinách. S cieľom splniť tieto výzvy Komisia Jean-Claude Junckera určila 10 hlavných priorít, na ktoré sa inštitúcie EÚ zameriavajú. V tejto publikácií sú vysvetlené kľúčové oblasti politík EÚ, prečo je EÚ do nich zapojená a aké sú výsledky.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.