Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie 

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (Úrad pre publikácie) so sídlom v Luxemburgu je medziinštitucionálny úrad, ktorého úlohou je zabezpečiť vydávanie publikácií inštitúcií Európskej únie (rozhodnutie 2009/496/ES, Euratom). Medzi jeho hlavné činnosti patrí produkcia a šírenie legislatívnych a všeobecných publikácií v rôznych papierových a elektronických formátoch, správa rôznych webových sídiel, ktoré poskytujú občanom, vládam a podnikom v EÚ digitálny prístup k oficiálnym informáciám a údajom EÚ, vrátane EUR-Lexu, Portálu otvorených dát EÚ, Publikácie EÚ, TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS, na zaistenie dlhodobého uchovávania obsahu, ktorého tvorcami sú inštitúcie a orgány EÚ.