Kto sme - O Úradu pre publikácie

Maintenance EN

Please note that this website will be undergoing technical maintenance between 28 and 31 August. Consequently, users may experience instabilities and limited functionality. We apologise for the inconvenience.

Dockbar

who we are - Who we are

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie 

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (Úrad pre publikácie) so sídlom v Luxemburgu je medziinštitucionálny úrad, ktorého úlohou je zabezpečiť vydávanie publikácií inštitúcií Európskej únie (rozhodnutie 2009/496/ES, Euratom). Medzi jeho hlavné činnosti patrí produkcia a šírenie legislatívnych a všeobecných publikácií v rôznych papierových a elektronických formátoch, správa rôznych webových sídiel, ktoré poskytujú občanom, vládam a podnikom v EÚ digitálny prístup k oficiálnym informáciám a údajom EÚ, vrátane EUR-Lexu, Portálu otvorených dát EÚ, Publikácie EÚ, TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS, na zaistenie dlhodobého uchovávania obsahu, ktorého tvorcami sú inštitúcie a orgány EÚ.