Transparentnosť - O Úradu pre publikácie

Dockbar

Who we are - Job opportunities

Transparentnosť

V súlade so záväzkom Komisie k transparentnosti generálni riaditelia uverejňujú informácie zo externých stretnutí s organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami.

Informácie zo stretnutí, ktoré organizuje generálni riaditeľ Rudolf STROHMEIER