Riadiaci výbor

Úrad vedie riaditeľ podľa strategických usmernení stanovených riadiacim výborom (2009/496/ES, Euratom).

Parlament

Držiteľ Klaus WELLE / Giancarlo VILELLA
Náhradníci Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

Rada

Držiteľ Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Náhradníci Reijo Kemppinen / Paul Reiderman / Inga Rosinska / Sally Bliss
 

Komisia

Držiteľ Pascal LEARDINI
Náhradníci Aleksandra Kulas
 

Súdny Dvor

(Predsedníctvo Riadiaci výbor: Súdny Dvor)
Držiteľ Alfredo CALOT ESCOBAR
Náhradníci Marc Schauss
 

Dvor Audítorov

Držiteľ Eduardo RUIZ GARCÍA
Náhradníci Christine Stark / Bettina Milewski
 

Európsky Hospodársky a Sociálny Výbor

Držiteľ Gianluca BRUNETTI
Náhradníci Eléonora Di Nicolantonio
 

Výbor Regiónov

Držiteľ Petr BLIZKOVSKY
Náhradníci Pedro CERVILLA / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Európska Centrálna Banka (pozorovateľa)

Držiteľ Valérie SAINTOT
Náhradníci Charles Hagon / Eglantine Devaux / Anna Heckler