Pracovné príležitosti - O Úradu pre publikácie

Dockbar

Who we are - EU careers

Pracovné príležitosti

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) je prvým kontaktným miestom pre všetkých, ktorí majú záujem pracovať pre inštitúcie a orgány EÚ. EPSO organizuje verejné výberové konania na pozície stálych a dočasných zamestnancov. Okrem pozícií stálych zamestnancov EÚ ponúka aj pracovné príležitosti pre zmluvných zamestnancov a zamestnancov na dobu určitú, stážistov a národných expertov. Na webovom sídle EPSO nájdete podrobné informácie o výberových konaniach a tipy, ako sa na ne pripraviť.